Servicii

Servicii expertiză contabilă

Expertiză contabilă

 

Datorită experienței îndelungate în domeniul taxe, impozite și legislație fiscală, vă putem ajuta cu următoarele:

 • Expertiza este activitatea de cercetare efectuată de un specialist, denumit expert, având ca obiectiv stabilirea adevărului, realităţii într-o anumită situaţie sau referitoare la un anumit eveniment.
 • Fiind un mijloc de constatare, confirmare, dovedire, lămurire a realității privind un eveniment, o faptă, o situație, pe baza cunoștințelor de specialitate, expertiza este un mijloc de probă
 • Ca mijloc de probă, poate fi definită în variate feluri ca formă, dar cu același conţinut.
 • Dacă se are în vedere natura și conținutul faptei sau evenimentului cercetat și domeniul de activitate în care se efectuează, expertiza poate fi: tehnică, medico-legală, criminalistică, artistică, contabilă etc.

Servicii contabile

Servicii contabile

 

Datorită experienței îndelungate în domeniul taxe, impozite și legislație fiscală, vă putem ajuta cu următoarele:

Comunicarea și consilierea permanentă a clientului de către echipa noastră, precum și preocuparea pentru găsirea unor soluții contabile și fiscale individualizate ajută antreprenorii să-și formeze o imagine cât mai exactă asupra întregii afaceri.

Situațiile financiare oferă antreprenorilor informații prețioase despre datorii, active, capitaluri proprii și profitabilitate într-o anumită perioadă de timp. Chiar și cei care au un plan de afaceri au nevoie de o imagine clară a afacerii pe care vor să o dezvolte.

Serviciile noastre profesionale de evidență contabilă se referă în principal la:

 • organizarea fluxului de documente
 • întocmirea balanței de verificare lunară
 • verificare vector fiscal
 • întocmirea ordinelor de plată, a ordinelor de compensare
 • înregistrarea în scopuri de TVA
 • completarea și prelucrarea registrelor contabile
 • înregistrarea în scopuri de TVA
 • înregistrarea documentelor primare în evidența contabilă computerizată în conformitate cu principiile contabile
 • întocmirea declarațiilor fiscale și raportărilor semestriale
 • evidența și calculul amortizării mijloacelor fixe
 • înregistrarea în Registrul Operatorilor Intracomunitari
 • întocmirea și depunerea bilanțului contabil
 • stabilirea impozitelor de plată și înregistrarea în contabilitate
 • completarea și depunerea decontului de TVA și a altor raportări și situații contabile

Servicii de salarizare

Servicii salarizare

 

Datorită experienței îndelungate în domeniul taxe, impozite și legislație fiscală, vă putem ajuta cu următoarele:

 • calculul concediilor de odihnă și al concediilor medicale
 • calculul salariilor și întocmirea statelor de salarii și a fluturașilor de salarii pe baza pontajelor
 • întocmirea și transmiterea declarației privind contribuțiile sociale – 112
 • întocmirea și depunerea fișelor fiscale ale angajaților
 • consultanță la întocmirea referatelor și deciziilor de sancționare pentru abateri disciplinare
 • informări cu privire la modificările legislative în domeniul salarizării
 • întocmirea de rapoarte solicitate de client
 • întocmirea adeverințelor pentru salariați
 • orice informații și rapoarte în legătură cu costurile salariale
 • calculul reținerilor și popririlor salariale
 • introducerea datelor în REVISAL
 • completarea OP-urilor pentru datoriile salariale
 • consultanță la încheierea și încetarea contractelor individuale de muncă
 • consultanță privind fiscalitatea și contribuțiile sociale
 • întocmirea situațiilor centralizatoare solicitate de organele de control
 • relația cu ITM (Inspectoratul Teritorial de Muncă)
 • întocmirea (dacă este cazul) a dosarului pentru recuperarea sumelor privind concedii medicale și indemnizații de la casele de sănătate

Servicii de consultanță fiscală

Consultanță fiscală

 

Datorită experienței îndelungate în domeniul taxe, impozite și legislație fiscală, vă putem ajuta cu următoarele:

 • Consultanță în probleme de TVA, impozit pe profit sau venit, impozite directe și indirecte, impozite pe salarii, asigurări sociale
 • Analizarea tranzacțiilor specifice obiectului de activitate cu scopul de a identifica și clarifica obligațiile specifice de raportare către autorități, obligații fiscale specifice, documentație specifică
 • Analiza financiară a contului de rezultate, a cash flow-urilor, a fluxurilor financiare, a capitalurilor și imobilizarilor, etc.
 • Analize de cost și rentabilitate, a situației datoriilor și creanțelor
 • Întocmirea și înregistrarea diverselor declarații fiscale curente (declarații fiscale, deconturi de TVA, declarații privitoare la impozitele locale, etc.)
 • Înregistrare societăți în Registrul Operatorilor Intracomunitari
 • Derularea procedurilor de contestare
 • Înregistrare fiscală pentru firme
 • Elaborarea și înregistrarea cererilor de orice gen (opțiune de taxare, rambursare, etc.)
 • Obținerea de răspunsuri oficiale de la autoritățile fiscale
 • Despre

  Suntem Accounting Solutions Partners SRL Tecuci, un partener de încredere pe care te poți baza!

  Prestăm servicii în domeniul contabilității, menite să ajute companiile mici și mijlocii să se dezvolte, lăsând activitățile operaționale în seama experților.

 • Trimite-ne un mesaj

  Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

 • Date contact

  Telefon fix: +40 236 810 088

  Bîrzu Sorin: +40 753 063 663

   

  email: office[at]contabiltecuci.ro

  805300 Tecuci, Jud. Galați

  Str. Republicii nr. 19