Care este tratamentul fiscal in cazul unei daune totale in contract de leasing financiar?

Răspunsul specialistului nostru:

Dauna totala suferita de un autovehicul genereaza scoaterea din evidenta contabila ca urmare a incetarii existentei acestuia. Regula generala impune in majoritatea cazurilor de incetare a existentei unui bun, ajustare taxei cu deductibile, cu cateva exceptii, in care se incadreaza si situatia noastra.

In cazul unei daunei totale suferite de un bun de capital Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal prevede urmatoarele:

„ART. 305 – Ajustarea taxei deductibile în cazul bunurilor de capital

(1) În sensul prezentului articol:

 1. b) bunurile care fac obiectul unui contract de închiriere, de leasing, de concesionare sau oricărui altui tip de contract prin care bunurile se pun la dispoziția unei persoane sunt considerate bunuri de capital aparținând persoanei care le închiriază, le dă în leasing sau le pune la dispoziția altei persoane. Operațiunile de transformare sau modernizare a bunurilor imobile/părților de bunuri imobile care sunt considerate bunuri de capital conform lit. a), efectuate de beneficiarul unui astfel de contract, aparțin beneficiarului până la sfârșitul contractului respectiv;

….

(2) Taxa deductibilă aferentă bunurilor de capital, în condițiile în care nu se aplică regulile privind livrarea către sine sau prestarea către sine, se ajustează, în situațiile prevăzute la alin. (4) lit. a) – d):

 1. a) pe o perioadă de 5 ani, pentru bunurile de capital achiziționate sau fabricate, altele decât cele prevăzute la lit. b);
 2. b) pe o perioadă de 20 de ani, pentru construcția sau achiziția unui bun imobil, precum și pentru transformarea sau modernizarea unui bun imobil, dacă valoarea fiecărei transformări sau modernizări este de cel puțin 20% din valoarea totală a bunului imobil/părții de bun imobil după transformare sau modernizare

(3) Perioada de ajustare începe:

 1. b) de la data de 1 ianuarie a anului în care bunurile sunt recepționate, pentru bunurile de capital prevăzute la alin. (2) lit. b), care sunt construite, și se efectuează pentru suma integrală a taxei deductibile aferente bunului de capital, inclusiv pentru taxa plătită sau datorată înainte de data aderării, dacă anul primei utilizări este anul aderării sau un alt an ulterior anului aderării;

(4) Ajustarea taxei deductibile prevăzute la alin. (1) lit. d) se efectuează:

….

 1. d) în situația în care bunul de capital își încetează existența, cu următoarele excepții:
 2. bunul de capital a făcut obiectul unei livrări sau unei livrări către sine pentru care taxa este deductibilă;
 3. bunul de capital este pierdut, distrus sau furat, în condițiile în care aceste situații sunt demonstrate sau confirmate în mod corespunzător. În cazul bunurilor furate, persoana impozabilă demonstrează furtul bunurilor pe baza actelor doveditoare emise de organele judiciare;

 

Norme metodologice:

SECȚIUNEA a 8-a

    Ajustarea taxei deductibile în cazul bunurilor de capital

 79.

….

(11) În sensul art. 305 alin. (4) lit. d) pct. 2 din Codul fiscal, persoana impozabilă nu are obligația ajustării taxei aferente bunurilor distruse, pierdute sau furate, în condițiile în care aceste situații sunt demonstrate sau confirmate în mod corespunzător, în situații cum ar fi, de exemplu, următoarele, dar fără a se limita la acestea:

 1. a) calamități naturale și cauze de forță majoră, demonstrate sau confirmate în mod corespunzător;
 2. b) furtul bunurilor, demonstrat pe baza actelor doveditoare emise de organele judiciare;
 3. c) contractele de leasing financiar având ca obiect bunuri de capital, care se reziliază, iar bunurile nu sunt restituite de utilizator în termenul prevăzut în contract, caz în care locatorul/finanțatorul nu are obligația să efectueze ajustări ale taxei deduse dacă face dovada că a inițiat și a efectuat demersuri pentru recuperarea bunului, indiferent dacă la finalizarea acestor demersuri bunul este sau nu recuperat de către societatea de leasing.

    (12) Obligația de a demonstra sau confirma în mod corespunzător că bunurile au fost distruse, pierdute sau furate, în sensul art. 305 alin. (4) lit. d) pct. 2 din Codul fiscal, revine persoanei impozabile. În situația în care organele de inspecție fiscală nu consideră suficiente dovezile furnizate de persoana impozabilă, acestea pot obliga persoana respectivă să efectueze ajustarea taxei. Conform principiului proporționalității, organele fiscale nu pot solicita persoanei impozabile mai mult decât ceea ce este necesar pentru dovedirea incidentului care a condus la pierderea, distrugerea sau furtul bunului, astfel încât sarcina persoanei impozabile să nu devină practic imposibilă sau extrem de dificilă.”

Concluzionand, putem spune ca in cazul in care detinem acte doveditoare (proces verbal de constatare a daunei de catre organele abilitate, sau orice al document) nu avem obligatia de a ajusta deducerea taxei pe valoarea adaugata.

Monografia contabila in cazul utilizatorului este urmatoarea:

 • inregistrarea ultimei facturi fiscale emise de societatea de leasing cuprinzand toate ratele ramase neachitate la data daunei
%                                                                   =
167    Alte imprumuturi si datorii asimilate
4426  TVA deductibila
6651  Diferente nefavorabile de curs valutar
404 Furnizori de imobilizari
 • in cazul platii daunei efectuate de catre firma de asigurari direct in contul firmei de leasing:
404 Furnizori de imobilizari                         = 7581  Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati
 • in cazul platii daunei in contul utilizatorului, urmata de plata datoriei catre firma de leasing
5121 Conturi la banca in lei                         = 7581  Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati
404 Furnizori de imobilizari                         = 5121 Conturi la banca in lei
 • Despre

  Suntem Accounting Solutions Partners SRL Tecuci, un partener de încredere pe care te poți baza!

  Prestăm servicii în domeniul contabilității, menite să ajute companiile mici și mijlocii să se dezvolte, lăsând activitățile operaționale în seama experților.

 • Trimite-ne un mesaj

  Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

 • Date contact

  Telefon fix: +40 236 810 088

  Bîrzu Sorin: +40 753 063 663

   

  email: office[at]contabiltecuci.ro

  805300 Tecuci, Jud. Galați

  Str. Republicii nr. 19